WONINGEN ORO NOORDZONE DEURNE

WONINGEN ORO NOORDZONE DEURNE

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

De woningen in de Noordzone van het Rijtven in Deurne maken deel uit van het Masterplan Het Rijtven. Dit Masterplan had tot doel om het oude instellingsterrein stedenbouwkundig maatschappelijk te integreren in de samenleving van Deurne. De woningen die zijn bestemd voor mensen met een ernstige stoornis in het autistische spectrum, staan in een bosgebied dat volledig wordt omgeven door speciaal ontworpen natuurlijke begrenzingen. Rust, privacy en veiligheid voor de bewoners waren in dit bouwplan extra belangrijk.

Woningen en gebouwen voor dagactiviteiten in de natuur

De kleinschalige opzet, de herkenbaarheid en situering van de woningen zorgen voor een Healing-environment voor de bewoners. De woningen zijn ontworpen met en sterk (t)huis gevoel. Er zijn 10 groepswoningen ontworpen voor 6 bewoners. De overige gebouwen huisvesten de dagbesteding en ondersteunende functies. De vijf dagbestedingsgebouwen hebben elk een specifieke activiteit zodat de bewoners elke dag. in een ander gebouw, aan een andere activiteit kunnen deelnemen.

Een eigen leefwereld in de natuur

De woningen staan informeel gerangschikt in het bos waarbij waardevolle bomen zijn gespaard en rekening is gehouden met de ecologische hoofdstructuur. Het uitgekiende plan hiertoe is opgesteld in nauwe samenwerking met MTD Landschapsarchitecten. Het project wordt helemaal omgeven door natuurlijke grenzen: Een ketting van houtwallen, gestapelde boomstammen, gevlochten wilgentenen en andere natuurlijke elementen. Daardoor ontstaat een veilige omgeving voor de bewoners, zodat zij onbezorgd kunnen genieten van de natuur met volledige bewegingsvrijheid. Het bos is een vanzelfsprekend onderdeel van hun spel en dagactiviteiten. Veranda’s aan de woonkamers maken nog eens extra gebruik van voordelen die de unieke ligging in het bos biedt. De casco’s zijn volledig in prefab vervaardigd. Het voordeel hiervan was een korte bouwtijd met zo min mogelijk belasting van de natuur. Elk gebouw maakt gebruik van koude-warmteopslag door middel van gesloten bodemwisselaars gesitueerd onder de woning.

“Deze oplossing hadden we niet voor mogelijk gehouden”

Nick Thijssen, manager staf van Stichting ORO: “Aanvankelijk was het plan om de bewoners elke dag naar een centraal activiteitencentrum te vervoeren, zoals dat in de oude situatie ook het geval was. Deze transportbewegingen zijn echter geen meerwaarde voor deze doelgroep en geven alleen maar extra en onnodige prikkels. De oplossing om speciale kleinschalige dagactiviteiten gebouwen te realiseren tussen de woningen bleek een gouden greep.”

Publicatie

Bestuurder Jan Roelofs van ORO zegt dat de huizen “niet in eerste instantie zijn ingericht op zorg en ondersteuning, maar dat die vooral bijdragen aan het levensgeluk van mensen.” Wijkmanager Niek Boselie: “Bewegen is enorm belangrijk voor onze cliënten. Cliënten die hier prachtig wonen, werken in de nieuwe dagbestedingscentra en recreëren in de mooie omgeving.”

Projectinformatie:

Programma:

10 geschakelde groepswoningen, totaal 60 bewoners
6 dagbestedinggebouwen

Opdrachtgever:

Stichting ORO, Helmond

Beelden:

Filip Dujardin