TUSSELERHOF LOCHEM

TUSSELERHOF LOCHEM

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
Beschermd wonen

Tusselerhof is het kleinere zusje van het project Wildhoef te Bloemendaal beide ontworpen door Oomen Architecten in opdracht van Pro Senectute te Amsterdam. Tusselerhof is een gecombineerd verzorgings- en verpleeghuis gelegen in het fraaie bos- en cultuurlandschap aan de rand van Lochem aan de voet van de Paasberg. Tusselerhof biedt 41 plaatsen voor senioren met een intensieve zorgvraag samen met 31 zelfstandige appartementen. Stichting Pro Senectute heeft een duidelijke en uitgesproken zorgfilosofie. De doelgroep is geformuleerd als “Gelijkgestemde Senioren met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling en een levenshouding gebaseerd op goede omgangsvormen.”

Inpassing

Het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerpen van de nieuwbouw in het landschappelijke bosgebied aan de rand van Lochem is het voorkomen van een institutionele uitstraling .Wonen staat centraal. Pro Senectute hanteert het uitgangspunt dat de zorg volledig op de achtergrond is en de bewoner vanuit een hotelservice gedachte wordt verzorgd. De nieuwbouw moest stijl en klasse uitstralen en goed passen in het prachtige omgeving. Het eerste dat opvalt bij dit ontwerp is de zachte ronde vormgeving van het gebouw in harmonie met het bosrijke landschap. Het spreekt vanzelf dat de interactie tussen gebouw en park bijdraagt aan een prettige leefomgeving voor de bewoners. Om dat te optimaliseren is veel aandacht besteed aan de overgang van privé buitenruimte naar openbare parkruimte. De buitenruimtes zijn geïntegreerd in de architectuur en er rekening gehouden met zo veel mogelijk gelijkwaardig uitzicht.

Pro Senectute verwacht fundamentele veranderingen in de zorgvraag en de benodigde huisvesting in de nabije toekomst. De uitdaging is om hun nieuwe gebouw tot in lengte van dagen te kunnen blijven exploiteren zonder kapitaalsvernietiging. Door er in het ontwerp rekening mee te houden kunnen de kleine zorgappartementen in het zware zorgdeel in een later stadium snel en tegen relatief lage kosten worden omgebouwd tot grote appartementen.

“Trots”

Trots loopt locatiemanager Coryne Noordhoek door het gebouw. “In Tusselerhof zijn de appartementen ruim opgezet en van alle nieuwste technieken voorzien.”

Projectinformatie:

Programma:

31 appartementen woonzorg en 41 verpleegplaatsen

Opdrachtgever:

Pro Senectute Amsterdam

Fotografie:

Rob van Esch | Architectuurfotograaf