WONEN EN ZORG OP LANDGOED BIEDUINENHOF

TITUREL PUTTE

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
Landgoed Bieduinenhof

Stichting Titurel is gehuisvest op de bijzondere locatie ‘Landgoed Bieduinenhof’ in Putte. De villa Bieduinenhof is een voormalig buitenverblijf van de Antwerpse houthandelaar Servais en is aangemerkt als Rijksmonument. In de zestiger jaren van de vorige eeuw is de villa verbouwd tot zorglocatie, in eerste instantie voor ouderen. Later heeft Stichting Titurel haar intrede genomen.  Titurel biedt waardegestuurde langdurige zorg en dagbesteding aan mensen met autisme, psychische problematiek en/ of verstandelijke beperking. Om de huisvesting gereed te maken voor de toekomst hebben we in nauwe samenwerking met Titurel een herstructureringsplan gemaakt voor het gehele landgoed.

Villa Servais

De villa die Alphons Servais in 1883 op zijn landgoed Bieduinenhof liet bouwen is in de neo-Romaanse stijl. De toren met verticale schijnschietsleuven en de gekanteelde topgevel zijn een aantal kenmerkende elementen van deze kasteelachtige villa, die verder door de combinatie van verschillende materialen ook een duidelijk een Vlaamse invloed kent. De villa beschikt hierdoor over een excentriek uiterlijk.

Herstructurering landgoed

Doel van de herstructurering is het landgoed toegankelijk te maken voor Puttenaren zodat de bewoners van Titurel onderdeel uit blijven maken van de maatschappij. Het landgoed moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de recreatieve route in het gebied. Toegankelijkheid vind plaats op basis van een natuurlijke hiërarchie. Een belangrijk thema is hierbij ‘rust op het terrein’. Er zijn overgangsgebieden gecreëerd ten behoeve van privacy en prikkelbeheersing. De groene omgeving biedt hierbij een bufferende werking.

Wonen en werken op het landgoed

Het monument wordt ontdaan van de in de jaren ’60 aangebouwde zorgvleugel en wordt herbestemd tot theeschenkerij. Aan de villa wordt een nieuwe schuur gebouwd die gaat fungeren als ontmoetingsruimte met winkeltje. Op de verdieping van het monument komen dagbestedingsruimten en kantoren. Achter het monument is een woonvoorziening voor een lichtere doelgroep met 16 zelfstandige eenheden gebouwd. Deze bewoners gedijen goed bij wat reuring. Verderop op het landgoed, op de locatie de Cluse, is een woongebouw voor zwaardere doelgroepen gerealiseerd, bestaande uit 2 groepen van 8 bewoners. De voormalige paardenstal is omgebouwd tot atelierruimte voor houtbewerking en keramiek. Voor het monument komt een nieuw dierenpark met dierenverblijf.

Passende architectuur

De architectuur is ondergeschikt aan het monument en passend in het bos. Als uitgangspunt voor de woongebouwen diende de antroposofische grondslag van Stichting Titurel samen met het omliggende stuifduinlandschap. De vormentaal symbioseert met het bos en oogt als vanzelfsprekend. Het monument wordt teruggebracht tot de essentie. Het nieuwe schuurvolume is in vorm en materialisering dienend aan de villa en refereert naar de oorspronkelijk aangebouwde schuur uit eind 19e eeuw.

Duurzaam houtbouwsysteem

Stichting Titurel heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wilde graag in hout bouwen. De woongebouwen zijn opgetrokken uit het hybride prefab bouwsysteem van Bergh Bouwsystemen. Het systeem combineert de materialen beton, staal en hout en is ontwikkeld vanuit de idee in de toekomst flexibel te kunnen expanderen. Het toepassen van het hybride houtbouwsysteem heeft een zeer korte bouwtijd. Hierdoor is de milieubelasting in het bos minimaal. De gevels van vurenhout hebben een inheemse ruwe kwaliteit die kenmerkend is voor de bosrijke omgeving. Hiermee wordt bovendien een woonklimaat gecreëerd dat zich naadloos voegt in de bosrijke omgeving en dat de bewoners een ‘healing environment’ biedt.

Projectinformatie:

Herstructurering landgoed

Herbestemming villa tot theeschenkerijk, atelier- en werkruimten

Ontmoetingsruimte met winkeltje

Woongebouw 16 zorgappartementen

Woongebouw 2x 8 zorgeenheden groepswonen

Atelier houtbewerking/ keramiek

Dierenverblijf

Opdrachtgever:

Stichting Titurel

Fotografie:

Frans Strous