OPVANG VOOR VROUWEN EN KINDEREN

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DEN BOSCH

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
Opvang voor vrouwen en kinderen

Maatschappelijke Opvang Den Bosch biedt opvang aan vrouwen en kinderen met een directe behoefte aan een beveiligde woonomgeving.

Na de definitieve plaatsing is het verblijf in veel gevallen negen maanden of langer. Om die reden moeten mensen in staat zijn om binnen de muren van de opvang hun normale dagelijkse ritme weer op te pakken. Kinderen gaan naar school, vrouwen gaan weer aan het werk, boodschappen doen, koken, kortom, de normale dagdagelijkse dingen. Tegelijkertijd bieden de hulp- en zorgverleners een omgeving waarin wordt gewerkt aan herstel en het voorkomen van nieuwe crisissituaties in de toekomst.

Studio’s

Zo normaal mogelijk zelfstandig wonen met voldoende privacy vraagt om individuele studio’s in een veilige omgeving. Flexibiliteit is daarbij een belangrijk aspect omdat er een grote differentiatie is in gezinsgrootte, maar ook in leeftijdsopbouw. Flexibiliteit helpt om te komen tot een optimale bezetting.

Maatschappelijke herbestemming van een Gemeentelijk monument

Het monument, de oude Pius X school waarin MO Den Bosch is gehuisvest, is een ontwerp uit 1936 van de architecten Piet Knoers en Cor Evers. Het oude schoolgebouw wordt geheel verduurzaamd. Een ingrijpende verbouwing is noodzakelijk om het pand geschikt te maken voor de toekomst. Door onze ruime expertise op het gebied van hetbestemmingen, wonen en zorg kreeg Oomen Architecten de opdracht van Gemeente ’s Hertogenbosch. De monumentale waarde van het gebouw wordt versterkt door het terugbrengen van originele raamindelingen.

 

Het gebouw krijgt 18 studio’s in drie varianten en heeft qua bezetting maximaal 59 bedden beschikbaar.

Het plan bevat:

18 units (59 bedden)

Ontmoetingsruimte

Ondersteunende voorzieningen

Opdrachtgever: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Beelden: Oomen Architecten