RENOVATIE EN UITBREIDING

KORENMOLEN DE HOOP BREDA

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

Korenmolen De Hoop in Princenhage, Breda is een van de hoogste bestaande korenmolens. Dankzij de zorgvuldige restauratie van het Rijksmonument is de molen en pakhuis behouden voor de toekomst. Samen met de nieuwbouw is er een multifunctioneel complex gerealiseerd.

Nieuwe bestemming voor vervallen molen

De korenmolen in Princenhage was sinds eind jaren ’20 van de vorige eeuw al niet meer in gebruik en is sindsdien in verval geraakt. Een nieuwe functie liet lang op zich wachten, ondanks dat de molen een Rijksmonument is. Het gebouw moest gered worden van de sloop door een nieuwe bestemming voor de molen te vinden. Om de herbestemming mogelijk te maken moest er een stuk nieuwbouw worden gerealiseerd , dat aansluit bij hetRijksmonument.

Zorgvuldige restauratie en nieuwbouw in één project

Sinds de restauratie van de korenmolen bruist het weer van de activiteiten. Dankzij de nieuwbouw is er nu ruimte voor zakelijke evenementen, bruiloften en veel meer. De restauratie van het Rijksmonument Korenmolen De Hoop werd samen met de nieuwbouw van een winkel, appartement en dierenartsenpraktijk uitgevoerd als één opdracht.

De molen dateert uit 1839 en deed dienst als koren- en schorsmolen. In 1898 brandde de molen uit. De toenmalige eigenaar bouwde in hoog tempo de molen opnieuw op. Mede uit oogpunt van prestige werd de romp flink verhoogd en werden de nieuwste technieken toegepast. Het monument is van betekenis door zijn opmerkelijke hoogte, maar ook door de veelheid aan zeldzame, ambachtelijke elementen van de constructie en inrichting.

De restauratie van de molen werd uitgevoerd aan de hand van onderzoek door bouwhistoricus Dick Zweers. De nieuwbouw is gerealiseerd op de plaats waar vroeger het molenaarshuis heeft gestaan. Hierdoor is recht gedaan aan de oorspronkelijke compositie van de gebouwen en de daarmee samenhangende ontstane ruimte van het voorterrein. Als contrast met het monumentale metselwerk van de molenromp en het pakhuis is de nieuwbouw gerealiseerd in zwart hout. Er ontstaat op deze manier een natuurlijke hiërarchie,  net als bijvoorbeeld bij de grote Vlaamse schuren, in samenhang met het veel kleinere maar toch belangrijkere stenen woonhuis van de boer.

Projectinformatie:

Programma:

Restauratie molen en pakhuis
Nieuwbouw winkel, appartement en dierenartsenpraktijk

Opdrachtgever:

De heer Ir. J.B. Hof/Eleusis

Beelden :

Frederik Vercruysse