GEZONDHEIDSCENTRUM MAASLAND

GEZONDHEIDSCENTRUM MAASLAND

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

Een gezondheidscentrum met verschillende diciplines onder één dak voor een optimale dienstverlening aan de patiënt en een efficiënte samenwerking tussen de verschillende praktijken. Wonen Midden Delfland was bereid dit gebouw te realiseren voor de verschillende initiatiefnemers.

Complex programma

In het gezondheidscentrum moesten nogal wat functies een plek krijgen. Ondermeer een fysiotherapie praktijk, een huisartsenteam, een tandartspraktijk, een diëtistenpraktijk, een praktijk voor psychotherapie, een verloskundepraktijk, maatschappelijk werk , Oefentherapie, jeugdgezondheidszorg en een logopediepraktijk en thuiszorg  moesten logisch worden geordend en ook multifunctioneel van diverse ruimten gebruik kunnen maken.

Het programma paste qua volume maar net op deze locatie. Inpassing in de dorpse schaal en het rekening houden met het feit dat ten gevolge van omringende bestaande bebouwing twee zijden van de locatie niet gebruikt konden worden voor daglichttoetreding, bleek een uitdaging. Daarnaast was er een beperkt budget en waren er hoge eisen m.b.t. flexibiliteit. Op de korte termijn was flexibiliteit gewenst voor de uitwisselbaarheid van de specifieke dicipline’s en op de lange termijn voor een alternatieve aanwendbaarheid bijvoorbeeld als kantoorgebouw of voor appartementen.

Daglicht toetreding

Door de toepassing van een patio is het geveloppervlak en de daglichttoetreding vergroot, en zijn de beperkingen van de locatie omgezet in een kwaliteit. De publieksruimte ligt centraal, de behandelruimten logisch geordend eromheen. Door een transparante opzet geven de interne zichtlijnen overzicht en dragen deze bij aan een efficiënte organisatie. Flexibiliteit is gerealiseerd door hogere verdiepingshoogte en vrij indeelbare zone’s . Kappen en geleding van het volume zorgen voor een goede aansluiting bij de omringende dorpse bebouwing. Veel aandacht is besteed aan een zorgvuldige, duurzame en onderhoudsarme detaillering.

“Maasland is een prachtig gezondheidscentrum rijker”

Hans Linsen, voorzitter van Stichting Het Groene Kruis is initiatiefnemer van het eerste uur en erg trots op het eindresultaat. “Doelmatige samenwerking van zorgaanbiedende partijen in het belang van de gemeenschap van Maasland in een prachtig gezondheidscentrum!”

Projectinformatie:

Programma:

Huisartsenpraktijk

Fysiotherapie

Logopedie

Tandartspraktijk

Verloskundepraktijk

Maatschappelijk werk

Jeugdgezondheidszorg

Oefentherapie

Thuiszorg

Psychotherapie

 

Opdrachtgever:

Wonen Midden Delfland.

Fotografie:

Rob van Esch | Architectuurfotograaf