HET VERPLEEGHUIS VAN DE TOEKOMST

DE RIETHORST GEERTRUIDENBERG

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
Een buurt in plaats van een gebouw

In het hart van vestingstad Geertruidenberg is het nieuwe verpleeghuis De Riethorst gerealiseerd in opdracht van stichting Mijzo. Een modern gebouw op een historische plek waar al meer dan 130 jaar zorg verleend wordt. Het complex bestaat uit 75 verpleegplaatsen PG en 15 plaatsen voor ouderen met een verstandelijke beperking welke worden gehuurd door Stichting Prisma. Het pand is zo ontworpen dat het volledig op gaat in de wijk. Het uitgangspunt hierbij is ‘zo gewoon mogelijk wonen.’ Alle bewoners hebben de beschikking over een eigen appartement met gescheiden woon- en slaapkamer. Hierdoor wordt de stap van de eigen woning naar het verpleeghuis zo klein mogelijk. Zorg komt via de achterdeur. “Wij werken waar u woont” is het motto. De nieuwe Riethorst is een buurt, in plaats van een gebouw.

Midden in de maatschappij

De nieuwe Riethorst maakt bewust onderdeel uit van de wijk en voegt functies en openbare ruimte toe aan haar omgeving. De buitenruimte wordt betrokken bij de leefwereld van de bewoners om sociale contacten te bevorderen en het maatschappelijke leven in stand te houden. De Riethorst maakt hierbij gebruik van zorgtechnologie waardoor de leefwereld van de bewoners wordt vergroot. Zij leven in vrijheid op basis van de eigen wensen en mogelijkheden. De wijk wordt uitgenodigd deel te nemen aan activiteiten, ruimten te adopteren, gezelschap te houden, mantelzorg te verlenen en eigen initiatieven te ontplooien. De Riethorst zelf gaat ook actief op zoek naar mogelijkheden om te verbinden. Hierbij wordt gedacht aan onderwijs, scholing, maatschappelijke projecten en het beschikbaar stellen van de faciliteiten.

Flexibel en duurzaam

Het uitgangspunt ‘zo normaal mogelijk wonen’ leidt er automatisch toe dat het complex flexibel van opzet is. De appartementen en organisatie er omheen zijn zo ontworpen dat (delen van) het gebouw alternatief kan worden aangewend. Dit is consequent doorgevoerd in alle disciplines. Het gebouw is voorzien van schiloptimalisatie waardoor het extreem goed is geïsoleerd. In combinatie met een duurzame installatie behaalt het project hiermee een zeer goede energieprestatie.

“Dit voelt als een thuis, niet een verpleeghuis”

“Een verpleeghuis zonder gesloten deuren. Opgezet als een gezellige buurt waar technologie vanzelfsprekend is en bepalend om in vrijheid te leven. Dat is in een notendop de nieuwe zorglocatie De Riethorst in Geertruidenberg. Ik ken geen andere zorglocatie in Nederland die zo is opgezet en zoveel zorg technologieën combineert”,  zei Mireille de Wee, bestuurder van Mijzo tijdens de officiële opening.

Minister van VWS Hugo de Jonge was het met haar eens. “Wat een fantastische zorglocatie. De belangrijkste graadmeter is voor mij of – als mijn ouders eraan toe zijn – ik deze zorglocatie zou uitkiezen voor hen. Het antwoord daarop is een volmondig ja! Ik zie hier een leven in vrijheid in een veilige buurt. Dit voelt als een thuis, niet als een verpleeghuis.”

“Minder agressie door een slim ontwerp”

Jose de Groot, zorgmanager van Mijzo: “De locatie en het leven in vrijheid dragen er aan bij dat de agressie is verdwenen, dat er minder medicatie nodig is en dat er meer ontspanning is. We zien geen frustratie meer omdat deuren niet open gaan.”

Projectinformatie:

Programma:

75 verpleegappartementen pg/ gerontopsychiatrische en lichamelijke zorg

15 zorgappartementen VGZ

9 thematische buurtkamers

Centraal kantoor Mijzo

Dementiepoli

Dagopvang

Opdrachtgever:

Stichting Mijzo

Fotografie:

Frans Strous