WONING BREDA

WONING BREDA

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
Woning uit 1903

Een woning uit 1903 volledig duurzaam maken. Dit was naast het restaureren en uitbreiden van het woonhuis de ambitie. In het pand waren voor een lange tijd kantoren en behandelruimten van ondermeer de GGZ gehuisvest. Ook in de tijd dat de woning nog bewoond was is er door de jaren veel aan verbouwd en zijn veel oorspronkelijke details verloren gegaan. Het doel was een restauratie naar de oorsprong, het realiseren van een uitbreiding, het volledig isoleren van het casco en het onzichtbaar integreren van duurzame installaties.

De woning ademt ruimte, licht en zorg voor detail

Vaak zijn moderne uitbreidingen aan bestaande oude panden niet in balans qua volume en/of verhouding en ontstaat er geen synthese in de architectuur door te grote contrasten. Soms lijkt er een voortdurend gevecht te ontstaat tussen bestaand en nieuw. Zonder het thema “contrast” en leesbaarheid over wat oorspronkelijk en nieuw is uit de weg te gaan lopen in de gerealiseerde uitbreiding oud en nieuw op een subtiele wijze in elkaar over. Het resultaat is een evenwichtig geheel met een sterke relatie met de tuin door een verhoogd terras op het niveau van de woonkamer. Oomen Architecten heeft in een gezamenlijk ontwerp met Insuite dit woonhuis weer een ziel gegeven.

“Het achterlaten van een zo klein mogelijke “footprint” op deze aarde” was een van de belangrijkste uitgangspunten van de opdrachtgevers. Het hergebruiken van een bestaand casco is op zich natuurlijk al een zeer duurzaam aspect maar dmv een goede isolatie en de keuze voor een warmtepomp met WKO installatie in combinatie met een laagtemperatuur vloer- en wandverwarming is de woning bijzonder energiezuinig geworden. Door middel van een grote bufferopslag van warm water die tevens met energie gevoed wordt door zonnecollectoren op het dak wordt de verwarming van de woning ondersteund en voorzien van warm tapwater. Door middel van gebalanceerde ventilatie wordt de opgewekte warmte hergebruikt en herverdeeld in de woning. Het ontwerp en de realisatie van de installaties is tot stand gekomen met Doornekamp uit Hengelo.

“Fantastisch voorbeeldproject”

Henriette Stoop adviseur milieu van de Gemeente Breda: “Wij hebben al in een vroeg stadium tijdens de bouw dit woonhuis bezocht om ideeën op te doen en inspiratie te krijgen hoe de Gemeente Breda kan meehelpen om op innovatieve wijze de bestaande woningvoorraad energiezuiniger te maken. Dit huis is een fantastisch voorbeeld project!”

Projectinformatie:

Programma:

Restauratie woonhuis uit 1903 met uitbreiding.

Opdrachtgever:

Particulier

Fotografie:

Filip Dujardin