RENOVATIE EN UITBREIDING

ABDIJ MARIA TOEVLUCHT ZUNDERT

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :

De Paters Trappisten hebben een sobere levensstijl waarin het geloof, meditatie, hard werken, en respect voor elkaar centraal staan. De orde vormt een duurzame gemeenschap, voortgekomen uit de orde der cisterciënzers.  Het klooster vroeg om een stevige renovatie en uitbreiding, afgestemd op de hedendaagse levenswijze van de broeders.

Behouden van de karakteristiek

Het oude oorspronkelijke monumentale kloostergebouw is samen met de kapel gerealiseerd in een een neogotische architectuur uit 1900. In de 70er jaren is een uitbreiding gerealiseerd naar een ontwerp van architect Dom Hans van der Laan. Onze nieuwe bouwdelen hebben de samenhang tussen deze bouwdelen zichtbaar gemaakt en versterkt. De bouwdelen vormen binnen de kloostermuren twee serene binnentuinen en een voorhof tussen het poortgebouw en het gastenverblijf. Het materiaalgebruik is sober, eenvoudig, puur en eerlijk.

Oud en nieuw in evenwicht

Trefwoorden als sober, eenvoud in materiaal, vorm en detail, ascese, stilte en leegte zijn treffend voor de cisterciënzer architectuur. De renovatie en uitbreiding sluiten daarbij aan. Hoe oud en nieuw met elkaar verweven zijn, wordt vooral zichtbaar bij de aansluiting van het gastenverblijf aan het bestaande klooster. De nieuwe pandgang sluit aan op de bestaande en is geheel in evenwicht met de bestaande structuur. Als voorbeeld is de maat van de pilasters uit het aansluitende klooster in hoogte en breedte overgenomen en op eigentijdse wijze vertaald.

Projectinformatie:

Programma:

Nieuwbouw gastenverblijf, poortgebouw en gemeenschapsruimte, renovatie van het oude klooster en de kerk

Opdrachtgever:

Abdij Maria Toevlucht Zundert

Fotografie:

Aemelie Deelder