WOONZORGCENTRUM

HAVEZATE ZWOLLE

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
Goede architectuur helpt om belevingswereld van ouderen te vergroten

De belevingswereld van ouderen wordt in veel gevallen steeds kleiner. Dat komt door fysieke begrenzing als gevolg van lichamelijke beperkingen, maar ook dementie kan een rol spelen. Architectuur kan hier een helpende hand bieden. Woonkwaliteit wordt bepaald door de kwaliteit van het appartement, maar vooral – misschien nog wel meer – door wat geboden wordt búiten het appartement. Goede architectuur helpt ouderen daarbij de weg te vinden.

Sociale integratie leidend bij ontwerp van nieuw gebouw

Bij het ontwerp van het nieuwe woonzorgcentrum is gekozen voor twee centrale uitgangspunten: een centrale as, dwars door het gebouw, die oud en nieuw met elkaar verbindt, en de omarming van twee binnentuinen.

In de centrale as, vormgegeven als een ‘passage’, zijn de publieke functies opgenomen. Naast een praktijk voor fysiotherapie is er veel aandacht gegeven aan de creatie van plaatsen voor ontmoeting en ontspanning: er is een theater, Grand Café, trefpunt, een winkel en een healthcenter.

De tuinen nodigen door hun inrichting en oriëntatie uit om er te vertoeven. De sociale integratie van de bewoners is zeer gebaat bij de twee uitgangspunten voor het ontwerp.

Grenzen bestemmingsplan als kans

Het ontwerp moest passen in het geldende bestemmingsplan bouwen. Daarom is het complex verdeeld in drie bouwdelen. De groepswoningen bevinden zich op de begane grond en zijn georganiseerd rondom een plein dat ook weer dient als middel tot sociale integratie van de bewoners. In het plan zijn daktuinen en vides ontworpen die door middel van lichtstraten zorgen voor veel daglicht in het gebouw. Het kopgebouw met de ronde gevel aan de Zwarte Water Allee heeft in verband met de geluidbelasting een meer gesloten gevel.

Projectinformatie:

Programma:

3 Groepswoningen PG
110 Zorgappartementen
Welzijnsfuncties

Opdrachtgever:
Hevo Bouwmanagement ‘s-Hertogenbosch
Driezorg Zwolle, Stichting voor Wonen, Zorg en Welzijn

Beelden:

Filip Dujardin