STOER EN INTROVERT WONEN

DE TRIADE BREDA

  • YEAR :
  • LOCATION :
  • CATEGORY :
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
Wonen in een groene parksetting

Tussen de Molenslag, Topaasstaete, het sportcentrum De Scharen en het Pels Rijckenpark in Breda komt een prachtige nieuwe woonlocatie. In een groene parksetting worden 41 ruime, eigentijdse appartementen gerealiseerd. De drie appartementencomplexen hebben een natuurlijke, vriendelijke uitstraling en sluiten prachtig aan op de omgeving.

Ingetogen ontwerp

Het enigszins verscholen voormalige voetbalveld naast het rijksmonument Sportcomplex De Scharen, waar De Triade wordt gerealiseerd, leent zich bij uitstek voor een terughoudend ontwerp. Juist naast een bouwwerk met een heel uitgesproken architectuur moet je met je ontwerp niet de concurrentie aangaan, maar ingetogen en terughoudend blijven. De drie gebouwen van De Triade hebben daarom een “zorgvuldige, stoere en tegelijkertijd introverte architectuur met veel aandacht voor detail”.

Duurzame architectuur

Heel bewust is er gekozen voor loggia’s: deze inpandige balkons houden de buitenruimte binnen de gevels; dit geeft rust in het totaalbeeld. Achter het realiseren van eenvoud in de verschijning van de architectuur gaat overigens een hoop complexiteit schuil! Het vraagt om een interessante structuur in de gevel door de toepassing van een mooie baksteen. Door diep liggende kozijnen en loggia’s die als gaten uit de massa zijn gesneden, ontstaat tevens een mooie plastiek. Dit leidt in combinatie met een zorgvuldige, consequente detaillering tot een duurzame architectuur, waarbij zelfs al is nagedacht over hoe de zonwering door toekomstige bewoners kan worden aangebracht zonder het gevelbeeld te verstoren.

Samenhang tussen gebouw en landschap

De Triade grenst aan een ecologische zone langs de waterloop De Molenleij. Deze landschappelijke kwaliteit wilden we versterken met een ecologisch ontwerp van de buitenruimte zodat de gebouwen onderdeel uitmaken van deze zone en hier zorgvuldig op aansluiten. Met de positie van de blokken, de parkeeroplossing en door het gebruik van gebiedseigen beplanting met fraaie overgangen tussen gebouw en openbaar terrein is een mooie samenhang ontstaan die kwaliteit toevoegt aan de woningen én aan de omgeving. Kortom een meerwaarde voor het totale gebied.

Projectinformatie:

Programma:

41 appartementen

Opdrachtgever:

Slokker Vastgoed