Groeiend vertrouwen en durf bij alle partijen leidt tot een aantrekkende markt. Dat betekent meer plannen voor bouwactiviteiten. Wij zien echter wel verschillen met de jaren voor de recente crisis. Er is sprake van een “nieuwe zorgvuldigheid”. Zorgvuldigheid bij de formulering van opdrachten, bij herbestemming, meer aandacht voor duurzaamheid. Kortom, een hoger kwaliteitsbesef dan voorheen.

In 2016 is door ons een aantal projecten opgeleverd en veel zijn onderweg. Op deze pagina zetten we een selectie van die projecten op een rij. 

Opgeleverd in 2016

In 2016 hebben wij een diversiteit aan projecten opgeleverd. In omvang varieerden die van een appartement van 85 m2 tot een woon-zorgcentrum van 15000 m2.  

ARCHIPEL NAZARETH, BEST
Toekomstbestendig verpleeghuis op basis van flexmodel. Kenmerken: woonuitstraling, dorpse schaal, zorgvuldige detaillering.

DE POL, NIJKERK
Herontwikkeling zorglocatie. Kenmerken: revitalisatie instellingsterrein, maatschappelijke integratie, bereikbaarheid, wonen, landschappelijke inpassing.

Store3D bedrijfspand, Nieuwkuijk

STORE3D BEDRIJFSPAND, NIEUWKUIJK

Bedrijfspand. Kenmerken: zichtlocatie langs de A59, identiteit, hub voor werken en recreatie, houtskeletbouw, duurzame energie.

AMARANT DE GOUWBERG, RIJSBERGEN
Woonvoorziening op basis van groepswoningen. Kenmerken: vervangende nieuwbouw, woonuitstraling, bemoedigend, schaalverkleining.

GEZONDHEIDSCENTRUM, MAASLAND
Eerstelijns gezondheidscentrum. Kenmerken: flexibele opzet, duurzaamheid, dorpse schaal, verfijnde detaillering.

APPARTEMENT, AMSTERDAM OUD ZUID
Driekamerwoning op slechts 85 m2. Kenmerken: compact, woonmachine, open plattegrond, bijzondere materialisering.

Lopende projecten

Nieuwbouw, herbestemming, herontwikkeling van locaties, de opdrachten voor 2017 zijn gevarieerd en uitdagend. Van een aantal  projecten zal de bouw in 2017 starten. Hier volgt een selectie uit onze portefeuille.

Write here...

KANTOOR QNP, BREDA
Bedrijfshuisvesting. Kenmerken: connectiviteit, dynamiek, kennisdeling, netwerkmodel, communicatie, duurzaamheid, energiezuinig, krachtige architectonische uitstraling, identiteit.

WILDHOEF, BLOEMENDAAL

Herontwikkeling woonlocatie voor senioren op landgoed Wildhoef. Kenmerken: woonuitstraling, zorg op de achtergrond, omgevingszorg, zachte ronde vormgeving, interactie tussen gebouw en park, toepassing Flexmodel Oomen Architecten, duurzaamheid.

 

wissel-zw.jpg

DE WISSEL, ZUNDERT

Nieuwbouw appartementen in een bijzonder woonhof. Kenmerken: dorpse schaal, passend in omgeving, elegante architectuur. 

HERONTWIKKELING LANDGOED BIEDUINEN

Herontwikkeling woonzorglocatie Titurel. Kenmerken: herontwikkeling landgoed tbv huisvesting cliënten met een verstandelijke beperking en dagbesteding. Rijksmonument Villa Bieduinenhof is in het plan opgenomen.

ADRIAEN LOFTS, BREDA

Herbestemming ‘winkelplint’ uit de jaren 70. Kenmerken: transformatie, upgrade complex, unieke lofts, inspirerend woonmilieu, mix wonen en werken, zorgvuldige overgangen openbaar privé, interactie binnen-buiten, sociale veiligheid, opwaardering gebied.

KARKOOI ZOUTLAND, BREDA
Nieuwbouw van een sobere houten wagenschuur op historische buitenplaats. Kenmerken: terugbrengen van het historisch ensemble van gebouwen, archetype boerderijschuur, duurzaam materiaalgebruik.

VALKENHORST, BREDA
(Ver)Nieuwbouw vrouwenopvang Valkenhorst Breda. Kenmerken: deels verbouw, deels nieuwbouw, veiligheid bij crisissituaties, risicogestuurde en herstelgerichte zorg, licht, rust, geborgenheid, keuzevrijheid, woonuitstraling.

RIETHORST, GEERTRUIDENBERG
Herontwikkeling zorglocatie in historische stadskern. Kenmerken: verpleeghuis van de toekomst, participatie, omgevingszorg, flexibiliteit, eigen regie.

HOGE VEER, GEERTRUIDENBERG
Nieuwbouw zorglocatie op Koninginnebastion. Kenmerken: woonuitstraling passend in kenmerkende bastionomgeving, groepswoningen, omgevingszorg, zelfstandig wonen, ontmoeting, flexmodel.