Door duurzame, herkenbare architectuur willen wij bijdragen aan het welbevinden van opdrachtgevers en gebruikers van onze gebouwen.

Het belang van ontwerpkracht

Het team van Oomen Architecten werkt vanuit het besef dat een goed ontwerp waarde levert. Architectuur is het vormgeven van ruimte. Die ruimtelijke omgeving heeft directe invloed op ons welbevinden, op hoe we functioneren en communiceren. Een doordacht ontworpen gebouw is de vertaling van een visie die terugkomt in de manier van werken of wonen in het gebouw. Het profileert de identiteit en activiteiten van opdrachtgevers en gebruikers. Architectuur biedt tevens structuur aan het straatbeeld. Goede architectuur omarmt, wekt verlangen en is de belangrijkste basis voor duurzaamheid. Elk gebouw heeft langdurig effect in vele dimensies. Een gebouw is goed als het vooruit helpt.

Onze gebouwen zijn krachtig en kalm tegelijk: evenwichtige volumes met strak gesneden details en een zorgvuldige materialisering.

Een goed gebouw helpt

Architectuur geeft ruimte vorm. In die ruimtes werken we, wonen we, leven we. Kwaliteit van de gebouwen vertaalt zich in kwaliteit van werken en leven. Ons doel is dat opdrachtgevers en gebruikers zich herkennen in de nieuwe gebouwen of gebouwen met een herbestemming. Een goed gebouw helpt, het zal gekoesterd worden.


Ernst René van Tatenhove, architect en partner bij Oomen Architecten

Ernst René van Tatenhove, architect en partner bij Oomen Architecten


Ernst René van Tatenhove: "Wij benaderen elke opdracht blanco, zonder een vooringenomen architectonisch handschrift. Onze ontwerpen reageren op de context, de locatie en het gevraagde programma van eisen, en worden als een maatpak vormgegeven. Wij bevragen de opdrachtgever kritisch over de gekozen uitgangspunten. Daarbij staat het besef voorop dat goede architectuur het belangrijkste criterium is voor duurzaamheid. Een gebouw is pas duurzaam als je het wil koesteren. Onze manier van samenwerken kan getypeerd worden met: We luisteren voor we spreken."

Sander van Sambeek, architect en partner bij Oomen Architecten

Sander van Sambeek, architect en partner bij Oomen Architecten

Sander van Sambeek: "Oomen Architecten biedt veel uitdaging. We zijn namelijk een architectenbureau dat van schetsontwerp tot uiteindelijke oplevering alle aspecten van het vak beheerst. Architectuur en stedenbouw, maar ook interieurarchitectuur. Daarnaast zijn er natuurlijk de technische aspecten als bestekken en begroten, en de bouwkundige technische uitwerking. Kostenbewaking staat bij ons hoog in het vaandel, en soms voeren we ook de directie of het bouwkundig toezicht over projecten. 

Door die breedheid kunnen we onze opdrachtgevers goed helpen. We werken daarbij graag en vernieuwend samen  met uitvoerende partijen en nevenadviseurs, waarbij we volgens bewezen methodieken werken om snel en efficiënt resultaten te bereiken."