Het uitgangspunt voor het bouwen van deze woningen was de maatschappelijke integratie van mensen met een verstandelijke beperking. Aanvankelijk woonden alle cliënten van Sovak op het oude instellingsterrein “Het Gruytveld” in Terheijden. Geleidelijk zijn er nieuwe woningen gebouwd in de regio’s waar de cliënten oorspronkelijk vandaan kwamen, en kon uiteindelijk het Gruytveld worden gesloopt. De woningen in de Keen waren onderdeel van dit herhuisvestings initiatief.

Woningen Sovak Etten-Leur (1512)

Een bijzondere woongroep midden in de wijk De Keen

In uitbreidingswijk ‘De Keen’ zijn vier bijzondere patiowoningen voor verstandelijk beperkte mensen ontwikkeld. Elke woning is geschikt voor vijf bewoners in een woongroep. Twee woningen vormen samen één bouwblok met een gemeenschappelijke patio.

Openbaar groen tot aan de gevel

Ashok Bhalotra, van Kuiper Compagnons, heeft de stedenbouwkundige opzet van de wijk ontworpen. De woningen zijn op een creatieve wijze centraal in de wijk gepositioneerd, centraal op een veld dat functioneert als een openbaar park. Het aangrenzende groen loopt door tot aan de gevel. Dit vroeg om een bijzondere architectuur met een niet al te open gevel die rekening houdt met privacy en toch voldoende contact geeft met de omgeving.

Woningen Sovak Etten-Leur

Het plan bevat: 

Vier woningen voor vijf bewoners

Opdrachtgever: Stichting SOVAK Terheijden