Onder meer op het gebied van lichte zorg is sprake van een terugtredende overheid. Daarom heeft Slokker Vastgoed, samen met de Breedonk en Oomen Architecten, het initiatief genomen voor de bouw van lichte zorgappartementen op het terrein van de oude sportvelden bij sporthal De Scharen in Breda.

Maximale kwaliteit voor relatief lage kosten

Samen met Slokker Vastgoed is op voorhand gekeken naar de optimalisatie van het bouwproces en de daarbij horende ontwerp uitgangspunten. Daardoor kon aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De gemeente Breda wilde graag minimaal de maatschappelijke grondprijs ontvangen voor de verkoop van de grond, maar wenste ook een bepaalde differentiatie in het programma. De bouwer-ontwikkelaar zocht naar maximale kwaliteit in het kader van verhuurbaarheid, maar tegen zo laag mogelijke bouwkosten. Stichting deBreedonk wilde graag maximale kwaliteit en uitbreiding van de mogelijkheid tot het bieden van zorg op de locatie Molenstaete.

Consequente detaillering en een zelfde bouwopzet

De puzzel om gelijktijdig aan alle voorwaarden te voldoen is opgelost: er zijn drie verschillende bouwblokken met een afwijkend programma, maar ontworpen op exact hetzelfde bouwkundig principe. De gebouwen zijn zeer eenvoudig bouwbaar, waarbij ook onderzocht wordt of het skelet en de gevel prefab in repeterende bouwelementen kunnen worden aangeleverd. Daarmee wordt de bouwtijd tot een minimum teruggebracht. De architectuur is geïnspireerd op de bestaande architectuur in de wijk, zodat er een stedenbouwkundige samenhang wordt gerealiseerd.

“Snel en Flexibel schakelen" 

Edwin van Baal, directeur Slokker Bouwgroep B.V.: “Om in de huidige tijd te kunnen bouwen heb je creatieve en flexibele partners nodig. Om telkens maar weer betrokkenen te kunnen overtuigen is tevens vasthoudendheid onontbeerlijk. Vandaag de dag hebben we te maken met ingewikkelde en daardoor vaak lange besluitvormingsprocessen rondom het realiseren van vastgoed. Gek genoeg heb je snelle en flexibele partners nodig die progressief en realistisch denken om projecten überhaupt van de grond te krijgen. Daarnaast is een grote diversiteit aan kennis een voorwaarde voor succes. Ik noem hierbij gebruik, techniek, exploitatie, wet- en regelgeving, duurzaamheid, vakmanschap, etc. Oomen Architecten is door haar jarenlange ervaring zo’n partij waar wij graag mee werken”

Het plan bevat:
48 zorgappartementen van 70 tot 100 m2

Opdrachtgever: Slokker Vastgoed Huizen